klaszcząca dziewczynka
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku. Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która jako pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick. Szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski. Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli.
Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. W roku bieżącym roku będzie nas jeszcze więcej - w obecnej chwili szkoła liczy ok. 418 uczniów.

W obecnym roku szkolnym w szkole wykładane są - jako przedmioty obowiązkowe:

  • - język polski
  • - wiedza o Polsce
Przedmiotem dodatkowym, organizowanym przez działające przy SPK stowarzyszenie "Polonijna Organizacja Oświatowa" jest:
  • - matematyka
Szkoła oferuje również zajęcia pozalekcyjne w formie różnych kół zainteresowań:
  • - taneczne
  • - szachowe
  • - gimnastyczne
  • - plastyczne
  • - dziennikarskie
  • - astronomiczne
  • - koła przedmiotowe

Ogromna prośba do wszystkich korzystających z serwisu: jeżeli znajdą Państwo na stronie jakikolwiek błąd lub mają Państwo propozycje dotyczące szkolnej strony, będziemy bardzo wdzięczni za każdą informację, by jak najszybciej naprawić błędy i usprawnić działanie strony. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: info@szkolawlimerick.pl

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2019