kamerzysta
kwiatki w wazonie

PRZYJACIELE SZKOŁY

Bogaty jest ten, kto dużo posiada;
bogatszy, kto mało potrzebuje;
najbogatszy, kto wiele daje.

Gerhard Tersteegen

Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, pomagających nam bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego. Te słowa pełne wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy do tej pory wsparli naszą placówkę, a w szczególności:

osobom, które pełniły i pełnią funkcję przewodniczącego Rady Rodziców, skarbnika Rady Rodziców oraz prezesa Stowarzyszenia Polonijna Organizacja Oświatowa.

Pańi Dorocie Wańdoch

Pani Anecie Trębickiej

Pani Justynie Machnickiej

Panu Krzysztofowi Zacharskiemu

Pani Annie Suseł

Pani Paulinie Bromińskiej

Pani Katarzynie Antosik

Pani Marzenie Kwapińskiej

Pani Małgorzacie Miklas

Pani Justynie Kramkowskiej

Pani Emilii Pustkowskiej

Pani Elżbiecie Nawrot

Dziękujemy również sponsorom szkoły.

Polskiemu sklepowi "Sami Swoi"

Polskiemu sklepowi "Wisła"

firmie "King of the grill BBQ"

księgarni "Renatka"

piekarni "Samo zdrowie"

piekarni "Andrew`s Family Bakery"

firmie kurierskiej: "F1 kurier"

firmie Mark Carpentery Service

Firmie SABA-ART-PLAY

firmie Rainbow Candy Floss

firmie Best Bike

Eagles Knights

Archangel s Blades Tactical Airsoft Club

Radiu PLK

Z całego serca serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia naszej szkoły. Każda forma pomocy jest dla nas wartościowa. Pomóżmy zbudować naszym dzieciom lepszy start w dorosłe życie.

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014