klaszcząca dziewczynka

Rekrutacja na rok szkolny 2018 - 2019!

Zakończyliśmy rekrutację na rok szkolny 2018 - 2019

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca.

Trwać będzie ona do 30 września 2018

Dokumenty składać należy w formie elektronicznej na adres mailowy szkoły.

>> szczegóły dotyczące rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018 - 2019

Do klas pierwszych szkoły podstawowej pozostały jedynie miejsca w klasach niedzielnych!

Zapisy przyjmowane będa od 01 lipca do 31 sierpnia w formie elektronicznej, lub od 01 do 30 września 2018 w sekretariacie szkoły - w godzinach jego funkcjonowania.

Godziny funkcjonowania sekretariatu szkoły:

  • Sobota: godz. 08.15 - 9.45 oraz 12.00 - 13.00
  • Niedziela: godz. 08.15 - 9.45 oraz 14.30 - 15.30

W dniu zapisu pobierane będą opłaty za ubezpieczenie ucznia oraz czynsz na rok szkolny 2018/2019 w łącznej wysokości 20 euro.

Przy zapisie uczniów klasy "0" prosimy o wpłatę połowy czesnego tj. 125 euro.

Pozostałe płatności można będzie regulować we wrześniu.

Informacje na temat rekrutacji można także uzyskać pod nr telefonów: 085 70 36 127 oraz 086 46 72 444

ZERÓWKA

Do klasy zerowej przyjmowane będą dzieci z roczników 2012.

Zerówka prowadzone jest przez stowarzyszenie "Polonijna Organizacja Oświatowa" i zajęcia te nie wchodzą w struktury ORPEG`u

Nauka w zerówce jest odpłatna, opłata ta wynosi 250 euro na rok szkolny.

Przy zapisie pobieramy wpłatę 125 euro oraz 20 euro składki na czynsz i ubezpieczenie.

W przypadku rezygnacji z nauki na początku roku szkolnego we wrześniu istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty.

Klasa I SP

Obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2011).

Do SPK mogą być przyjmowane również 6ciolatki. Przypominamy, ze w powyższej sytuacji ma zastosowanie § 5 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2014 poz. 454).

Zajęcia dydaktyczne w klasach I, II i III Szkoły Podstawowej prowadzone są w oddziale liczącym nie więcej niż 25 uczniów.

Klasy IV - VIII SP, oraz klasy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Do pozostałych klas przyjmowane będą dzieci z odpowiednich roczników.

W przypadku, gdy dziecko nie uczęszczało do szkoły polskiej przez przynajmniej 1 rok, przeprowadzony zostanie sprawdzian diagnozujący z zakresu języka polskiego. Jego wynik pomoże w podjęciu decyzji, do której klasy zapisać dane dziecko.

Materiały na sprawdziany diagnozujące z odpowiednich klas podane zostały poniżej.

>>Do pobrania Regulamin rekrutacji uczniów ikona pdf

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick ogłasza wyniki rekrutacji do klas pierwszych SP na rok szkolny 2018 - 2019

>>wyniki rekrutacji 2018-2019 plan lekcji

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły to:

1. Wypełniony kwestionariusz zapisu - (załączniki 1 do 7 regulaminu rekrutacji),

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej, wystawione przez tą szkołę,

3. Kopia aktu urodzenia, do wglądu przy zapisie dziecka.

Dodatkowa dokumentacja - jeśli dotyczy

Wypełniony wniosek o legitymację szkolną wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym(prosimy dociąć zdjęcia do wymaganego wymiaru),

świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),

zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjmowane będą tylko kompletne zgłoszenia!

>>Do pobrania kwestionariusz zapisu ucznia ikona pdf

>>Regulamin rekrutacji ikona pdf

>>Statut Szkoły ikona pdf

>>Do pobrania wniosek o legitymację ikona pdf

Materiały na sprawdziany diagnozujące z poszczególnych klas.

Poniżej podajemy zagadnienia, które należy opanować z danej klasy.

>>Szkoła Podstawowa

Klasa I

  • liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach
  • pisownia spółgłosek miękkich w wyrazach
  • czytanie ze zrozumieniem
  • odpowiadanie na pytania do tekstu
  • proste pisanie ze słuchu
  • układanie zdań z podanymi wyrazami

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014