klaszcząca dziewczynka

Rekrutacja na rok szkolny 2019 - 2020!

Zakończyliśmy rekrutację na rok szkolny 2019 - 2020

Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły to:

 • Wypełniony kwestionariusz zapisu - (załączniki 1 do 7 regulaminu rekrutacji),
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej, wystawione przez tą szkołę,
 • do wglądu przy zapisie dziecka:
 • Kopia aktu urodzenia, do wglądu przy zapisie dziecka.
 • Dowód lub paszport dziecka, do wglądu przy zapisie dziecka.
 • Dowód lub paszport rodzica/opiekuna prawnego dziecka, do wglądu przy zapisie dziecka.
 • Dodatkowa dokumentacja - jeśli dotyczy
 • Wypełniony wniosek o legitymację szkolną wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym(prosimy dociąć zdjęcia do wymaganego wymiaru),
 • świadectwo ukończenia klasy / szkoły (polskie lub zagraniczne),
 • zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przyjmowane będą tylko kompletne zgłoszenia!

>>Do pobrania kwestionariusz zapisu ucznia ikona pdf

>>Statut Szkoły ikona pdf

>>Do pobrania wniosek o legitymację ikona pdf

Materiały na sprawdziany diagnozujące z poszczególnych klas.

Poniżej podajemy zagadnienia, które należy opanować z danej klasy.

>>Szkoła Podstawowa

Klasa I

 • liczenie głosek, liter i sylab w wyrazach
 • pisownia spółgłosek miękkich w wyrazach
 • czytanie ze zrozumieniem
 • odpowiadanie na pytania do tekstu
 • proste pisanie ze słuchu
 • układanie zdań z podanymi wyrazami

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014