klaszcząca dziewczynka

W związku z zamknięciem szkół irlandzkich od 13 do 29 marca informujemy iż Szkoła Polska w Limerick także będzie zamknięta na ten okres czasu.

Lekcje prowadzone będą za pośrednictwem Internetu, na platformie Google Classroom.

Wychowawcy klas zaprosili uczniów do uczestnictwa na zajęciach na platformie, prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami prowadzących zajęcia i dołączanie do utworzonych klas.

W razie jakichś problemów technicznych prosimy o kontakt z wychowawcami za pośrednictwem utworzonych grup na komunikatorach lub poprzez maile do nauczycieli.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, razem z Państwem wszyscy uczymy się pracy z tymi nowymi narzędziami "na bieżąco".

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli z jakichś przyczyn uczestniczyć w zajęciach online przekazujemy treści zajęć na bieżący tydzień.

Poniżej umieszczamy materiały dydaktyczne dla wszystkich klas 21 i 22 marca 2020

Zadania do pobrania w pliku PDF

21 - 22 marca 2020

Poniżej umieszczamy materiały dydaktyczne dla wszystkich klas 21 i 22 marca 2020

Zadania do pobrania w pliku PDF

>>Materiały dydaktyczne dla wszystkich klas 21 i 22 marca 2020 ikona pdf

>>Załączniki dla klasy IVb ikona pdf

>>Załączniki dla klasy IVb ikona pdf

>>Załączniki dla klasy IVb ikona pdf

>>Załączniki dla klasy IVb ikona pdf

>>Załączniki dla klasyVI ikona pdf

Uwaga.

Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Polskiej w Limerick i ich rodzin i najbliższego otoczenia.

W związku z pojawieniem się przypadków zarażenia wirusem Covid19 w najbliższej okolicy Limerick, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat jak postępować by zmniejszyć zagrożenie zakażenia wirusem Covid19.

>>Plakat dla dzieci. ikona pdf

>>Profilaktyka. ikona pdf

07 marca o godz. 8:15 oraz 8 marca o godz. 11.00 odbędzie się zebranie rady rodziców i trójek klasowych. Serdecznie zapraszamy rodziców trójek klasowych na spokania.

Sekretariat szkolny otwarty jest w każdy pierwszy weekend miesiąca w godzinach:

 • Sobota: 8.15 - 9.45 oraz 12.45 - 13.30
 • Niedziela: 8.15 - 9.45 oraz 12.45 - 13.30

Sekretariat czynny będzie 07 i 08 marca.

W sekretariacie można złożyć brakujące dokumenty oraz zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół irlandzkich a także dokonać wszelkich płatności.

Opłaty składek na komitet rodzicielski i stowarzyszenie.

Chcąc umożliwić Państwu opłatę składek drogą internetową lub przelewem bankowym w siedzibie banku przekazujemy poniżej nr kont oraz wzory wypełniania przelewów.

W tytule przelewu prosimy pamiętać o podaniu swojego nazwiska

>>Informacja z nr kont bankowych Rady Rodziców i Stowarzyszenia. ikona pdf

Wycieczki szkolne w roku szkolnym 2019 - 2020

Wszystkie zaplanowane wycieczki szkolne stoją pod znakiem zapytania. Będziemy kontaktować się z Państwem w ich sprawie.

Ogłoszenia szkolne.

Cisza, czytamy!

O określonej porze lekcje będą przerywane na 15 minut. Każdy wyciąga książkę (koniecznie w języku polskim!) – obojętnie jaką, może być to nawet komiks, niedozwolone są tylko podręczniki szkolne i czasopisma.

Wszyscy czytają w ciszy, również nauczyciel, w końcu ktoś musi dać dobry przykład:).

Młodszym uczniom (klasy 0 - 1) czytać będą wychowawcy klas.

Prosimy o przypomnienie dzieciom, aby wzięły do szkoły wybraną przez siebie książkę. Zachęcamy również do rodzinnego czytania w domu!

Co tydzień na stronie internetowej szkoły w zakładce zadania domowe znaleźć będzie można zadania domowe z ubiegłego tygodnia.

Konkurs biblioteczny!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla uczniów klas 1-3 pt. Ilustracja do mojej ulubionej książki.

Szczegóły konkursu zawarte są w załączniku.

>>konkurs biblioteczny plan lekcji

Konkurs "Stwórz grę planszową".

Wszystkich chętnych uczniów klas I-III i IV - VIII zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Stwórz grę planszową”.

 • Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej o dowolnej tematyce.
 • Prace mogą być wykonane z pomocą rodziców.
 • Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry oraz potrzebne elementy.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna: płaska (2D: ołówek, kredka, farby, wycinanki…) bądź z elementami przestrzennymi.
 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Ocenie podlegać będą:
  • pomysł
  • stopień skomplikowania
  • estetyka pracy
  • przejrzystość zasad gry
 • Prace należy składać do wychowawców klas do 19 kwietnia 2020 r.

Powodzenia i udanego projektowania!

Organizator - Anna Czapor

Kształcenie na odległość

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie rozpoczął nabór uczniów chętnych do nauki w systemie kształcenia na odległość.

>>Ogłoszenie ikona pdf

>>Plakat ORPEG ikona pdf

Koła zainteresowań w formie online

>> organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych uprzejmie informuje o uruchomieniu platformy e-learningowej zawierającej ofertę kółek zainteresowań, przygotowaną dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia przebywającej poza granicami Polski.

Adres internetowy platformy: http://www.polskaszkola.edu.pl/Shared%20Documents/kolka_przedmiotowe.aspx

Koła Przedmiotowe w projekcie Otwarta Szkoła będą formą zajęć dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych-zarówno dla uczniów zdolnych jak i dla tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Każde z Kół podzielone jest na Sekcje zajmujące się rozmaitymi zadaniami związanymi z wybraną dziedziną. Sekcje podzielone są na kategorie wiekowe. Specjalnym uzupełnieniem będą Sekcje Wsparcia, gdzie uczniowie mający problemy z danymi zagadnieniami lub partiami materiału będą mogli korzystać z dyżurów nauczycieli on-line. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Z oferty Kół Przedmiotowych mogą korzystać uczniowie zarówno szkół przy Ambasadach, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, wszelkiego typu szkół samorządowych, szkół parafialnych lub innych placówek polonijnych oraz dzieci i młodzież niezrzeszona w szkołach uzupełniających. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia.

  Istnieją cztery Koła Przedmiotowe:
 • Koło Języka Polskiego
 • Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem język polski - zarówno językowe jak i literackie. W jego ramach działać będą 4 Sekcje: trzy z podziałem na kategorie wiekowe ( I -5-9 lat , II - 10-13 lat , III - 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Dziennikarską czy Literacką.
 • Koło Historyczne
 • Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem historia i historia Polski- od starożytności do współczesności. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I - 10-13 lat , II - 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Kultury, Historii Powszechnej oraz Sekcje epok historycznych - Starożytności, Średniowiecza, Nowożytności i Czasów Najnowszych.
 • Koło Współczesna Polska
 • Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem wiedza o społeczeństwie w połączeniu z elementami historii najnowszej. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I - 12-14 lat , II - 15-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Sportu czy Filmową.
 • Koło Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
 • Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z takimi przedmiotami jak: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia i dla uczniów młodszych przyroda. W jego ramach działać będzie 8 Sekcji: Matematyki, Geografii i Przyrody( wiek 10-13 lat) oraz Matematyki, Geografii, Biologii, Chemii , Fizyki (wiek 13-18 lat ) póki co wszystkie jako Sekcje Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje Zainteresowań (dla uczniów szczególnie zdolnych w danych dziedzinach).

Każde Koło Przedmiotowe będzie miało specjalną podstronę internetową lub zakładkę (na platformie), na której publikowane będą wszelkie aktualności, ogłoszenia, efekty pracy uczniów itp. dotyczące danego Koła. Wszystkie zajęcia odbywać się będą on-line na platformie Polska Szkoła. Koła przedmiotowe gromadzić będą wszystkich uczniów interesujących się wybranymi dziedzinami i chcącymi rozwijać swe zainteresowania w formie spotkań pozalekcyjnych. Zajęcia on-line obejmować będą zarówno elementy klasycznej lekcji oraz nowe, rzadko spotykane na codziennych zajęciach lekcyjnych metody. Członkowie koła będą mogli aktywnie uczestniczyć w rozmaitych działaniach np.: projektach edukacyjnych, konkursach czy spotkaniach on-line z ciekawymi lud1mi. Zajęcia będą organizowane co 1-2 tygodnie (w zależności od rodzaju Koła) - czas spotkania to 45 min. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty w wybranych godzinach - szczegółowy plan przedstawiony zostanie po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

Aby zapisać się na zajęcia on-line w ramach Kół Przedmiotowych należy wypełnić i wysłać deklarację umieszczoną na stronie głównej w zakładce Koła Przedmiotowe na adres grzegorz.nowak@polskaszkola.edu.pl. Termin nadsyłania deklaracji to 29.10.2010 r. Po upływie tego terminu o możliwość zapisu trzeba wysłać zapytanie na powyższy adres.

Przypominamy, iż na terenie należącym do szkoły (w tym również na parkingu i poje1dzie) obowiązuje CALKOWITY ZAKAZ PALENIA. Osoby nieprzestrzegajace zakazu będą proszone o opuszczenie terenu szkoły i parkingu.
Palenie na terenie należacym do szkoły jest czynem karalnym.

ogloszenia na czerwonym tle

Za utrudnienia przepraszamy i bardzo prosimy o wpółpracę.
Kierownik i Grono Pedagogiczne.

Ogłoszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dot. podejmowania i odbywania studiów oraz możliwości ubiegania się o pomoc materialną (stypendia) przez osoby pochodzenia polskiego, które oprócz obywatelstwa kraju zamieszkania posiadają również obywatelstwo polskie.

>>Do pobrania ikona pdf

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014