klaszcząca dziewczynka

LOGO SZKOŁY

Logo i treści zawarte w serwisie polskiej szkoły w Limerick są chronione prawem autorskim © stąd też użytkownicy strony zobowiązani są do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody administarcji szkoły.

Poniższe logo w dniu 24 kwietnia 2008 roku zostało zaakceptowane przez Kierownika i Radę Rodziców Szkoły w Limerick jako znak reprezentujący szkołę.

Inspiracją dla logo stały sie odciśnięte na transparencie Polskiej Szkoły w Limerick ręce dzieci. Transparent został użyty podczas Parady Świętego Patryka w 2008 roku. Dodatkowo by podkreślić związek szkoły z krajem powstania i działalności użyto barw flag zarówno irlandzkiej jak i polskiej.

Logo może być używane w trzech wersjach kolorystycznych:

logo szkoły

ZASTOSOWANIE ZNAKU

  • > ogłoszenia szkolne
  • > dyplomy i podziękowania
  • > materiały promocyjne

WYKORZYSTANIE LOGO W CELACH KOMERCYJNYCH

Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania od nas zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

Zgodę na wykorzystanie materiałów z tej witryny w celach komercyjnych można otrzymać, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@szkolawlimerick.com.

Logo jest własnością szkoły. Używanie i umieszczanie loga na wszelkich nośnikach tylko za zgodą właściciela. ©

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014