nauczycielka

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Daniel Walkowiak

Kierownik SPK

Wiedza o Polsce

danielwalkowiak@szkolawlimerick.pl

mgr Sylwia Berezka - Bandos

Język polski

sylwiaberezkabandos@szkolawlimerick.pl

mgr Iwona Bartnik

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

iwonabartnik@szkolawlimerick.pl

mgr Gabriela Winnicka

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

gabrielawinnicka@szkolawlimerick.pl

Opieka nad biblioteką

biblioteka@szkolawlimerick.pl

mgr Małgorzata Matyjaszek

Wiedza o Polsce

malgorzatamatyjaszek@szkolawlimerick.pl

mgr Agnieszka Szulc

Matematyka

agnieszkaszulc@szkolawlimerick.pl

mgr Marta Staszak

Język polski

martastaszak@szkolawlimerick.pl

mgr Justyna Madetko

Matematyka

justynamadetko@szkolawlimerick.pl

mgr Anna Czapor

Matematyka

annaczapor@szkolawlimerick.pl

mgr Dominika Gadzała

Nauczanie początkowe (klasy I-III)

dominikagadzala@szkolawlimerick.pl

mgr Wojciech Obara

Wiedza o Polsce

wojciechobara@szkolawlimerick.pl

mgr Robert Wypiorczyk

Zajęcia sportowe

robertwypiorczyk@szkolawlimerick.pl

pani Silvia Floranes

język hiszpański

pani Ewa Kotuła

zajęcia taneczne

mgr Julia Adamczak

Język polski

juliaadamczak@szkolawlimerick.pl

mgr Karolina Sleiman

Nauczanie początkowe (klasy 0 i I-III)

karolinasleiman@szkolawlimerick.pl

mgr Małgorzata Wielgus

Język polski

malgorzatawielgus@szkolawlimerick.pl

NASI NAUCZYCIELE Z POPRZEDNICH LAT

mgr Malgorzata Fajerska

Nauczanie początkowe (klasy I-III), rok szkolny 2006/2007 - 2007/2008, kierownik SPK od początku istnienia szkoły do sierpnia 2008

mgr Katarzyna Antosik

Wiedza o Polsce, lata szkolne 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, oraz pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015

mgr Agnieszka Dziemba

Język polski

język polski, lata szkolne 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018

mgr Monika Korpacka

Matematyka, lata szkolne 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

mgr Małgorzata Sikorska

Nauczanie początkowe (klasy I-III), rok szkolny 2007/2008

mgr Anna Bednarska

Religia, drugie półrocze roku szolnego 2007/2008 oraz rok szkolny 2008/2009

mgr Katarzyna Dłużniewska

Nauczanie początkowe (klasy I-III), lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

mgr Beata Rosik

Nauczanie początkowe (klasy I-III), lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

mgr Anna Petryka - Stępień

Język polski, lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

mgr Agnieszka Łyszczasz

Język polski, lata szkolne 2009/2010, 2010/2011, oraz pierwsze półrocze roku szkolnego 2011/2012

mgr Danuta O`Shea

Nauczanie początkowe (klasy 0 i I-III), lata szkolne 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 oraz I półrocze roku szkolnego 2017/2018

mgr Katarzyna Gryszka

Język polski, lata szkolne 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

mgr Dorota Połatyńska

Język polski, lata szkolne 2014/2015, 2015/2016

mgr Justyna Nowak

Język polski, rok szkolny 2008/2009

mgr Agnieszka Siwińska

Nauczanie początkowe (klasy I-III), rok szkolny 2008/2009

mgr Liliana Kalinowska

Nauczanie początkowe (klasy I-III), rok szkolny 2008/2009

mgr Monika Trzcińska

Język polski, drugie półrocze roku szolnego 2009/2010

mgr Monika Rzucidło

Język polski, rok szkolny 2012/2013

Pani Małgorzata Janas

Język polski, drugie półrocze roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015

mgr Agnieszka Senkova

Religia, rok szkolny 2009/2010

Dorota Kumik

Religia lata szkolne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

mgr Wioletta Handzelewicz

Pedagog szkolny, lata szkolne 2010/2011, 2011/2012

mgr Joanna Raczewska

Pedagog szkolny, doradca zawodowy, rok szkolny 2012/2013

Anna Krawczyk

Pedagog szkolny, lata szkolne 2012/2013, 2013/2014

pan Cezary Glegolski

Koło szachowe, lata szkolne 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Pan Borja Guedes

Język hiszpański 2014/2015

pani Helen Keyes

język angielski, lata szkolne 2014/2015, 2015/2016

zielono pomarańczowy pasek Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2014